Fandom

SGFP Wiki

KM PSP Katowice

121pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Comments0

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w KatowicachEdit

Siły i środki KM PSP Katowice:Edit

Siły i środki JRG-1 PSP Katowice-Szopienice:Edit

Siły i środki JRG-2 PSP Katowice-Piotrowice:Edit

Siły i środki JRG-3 PSP Katowice:Edit

Dyslokacje:Edit

Adres:Edit

 • KM PSP Katowice
 • ul.Wojewódzka 11
 • 40-026 Katowice
 • tel: (032) 251 00 81
 • fax: (032) 251 00 81
 • www: www.strazpozarna.katowice.pl
 • e-mail: pspkatowice@katowice.kwpsp.gov.pl


 • JRG-1 PSP Katowice-Szopienice
 • Krakowska 130
 • Katowice-Szopienice • JRG-3 PSP Katowice
 • ul.Wojewódzka 11
 • 40-026 Katowice

Also on Fandom

Random Wiki