FANDOM


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w ŻorachEdit

Siły i środki KM PSP Żory:Edit

Siły i środki JRG PSP Żory:Edit

Dyslokacje:Edit

AdresEdit

  • KM PSP Żory
  • ul. Ogniowa 10
  • 44-240 Żory


  • JRG PSP Żory
  • ul. Ogniowa 10
  • 44-240 Żory


  • Tel: (032) 434 54 38/39 ; (032) 434 54 27
  • Fax: (032) 434 51 15
  • www: www.kmpspzory.pl
  • e-mail: pspzory@katowice.kwpsp.gov.pl