FANDOM


Kalendarium 2005Edit

W 2005 roku na terenie województwa znajdowało sie:

 • 31 komenda powiatowych. miejskich w skład których wchodziło 47 jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej oraz 4 posterunki interwencyjne PSP (Siewierz, Poręba, Szczekociny, Czechowice-Dziedzice)
 • 334 jednostki OSP
 • w szeregi KSRG włączono 5 jednostek OSP
 • Ilość akcji ratowniczych: 45 768 w tym:
  • 22 588 pożarów,
  • 21 750 miejscowych zagrożeń,
  • 1 430 alarmów fałszywych,
 • Ilość ratowników uczestniczących w akcjach: 303 123

Ćwiczenia:Edit

Jednostki PSP wzięły udział w ćwiczeniach "Małopolsko-Śląska Współpraca 2005" - dwa plutony gaśnicze oraz siły i środki z KP PSP Będzin i KM PSP Jaworzno. Ćwiczenia miały miejsce na terenie Terminalu Przeładunkowego BP w Sławkowie.

Reprezentacja woj. śląskiego wzięła udział w VIII Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Ratowników Drogowych PZM na terenei Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach i zdobyła tytuł Mistrza Polski.

Zakupy zrealizowane przez KW PSP:Edit

 • 4 samochody gaśnicze ciężkie dla jednostek PSP w Cieszynie, Częstochowie, Dąbrowie Górniczej, Kłobucku,
 • 2 średnie samochody gaśnicze dla jednostek PSP w Chorzowie, Mysłowicach,
 • 5 samochodów ratowniczo - gaśniczych lekkich z funkcją ratownictwa drogowego dla jednostek PSP w Bytomiu, Gliwicach, Myszkowie, Rudzie Śląskiej, Żorach,
 • 2 samochody lekkie ratownictwa chemicznego i ekologicznego dla KP PSP w Pszczynie i Żywcu, 1 podnośnik pożarniczy SH 25 dla KM PSP w Piekarach Śląskich,
 • 1 samochód operacyjne dla KW PSP w Katowicach,
 • 1 pojazd specjalny do mobilnego przewozu zmywaczy i neutralizatorów dla KW PSP w Katowicach,
 • 1 pojazd specjalny do przewozu zaplecza działań jednostek straży pożarnych dla KM PSP w Jaworznie,
 • 1 autobus na 18 miejsc dla KW PSP Katowice,
 • 1 kontener ekologiczny dla KM PSP w Gliwicach,
 • 1 kontener do przewozu zmywaczy i neutralizatorów dla KM PSP w Gliwicach,
 • 1 kontener przeciwpowodziowy dla KM PSP w Sosnowcu.

Pozostałe zakupy:Edit

 • Komenda Powiatowa PSP w Wodzisławiu, w partycypacji z Komendą Główną, zakupiła samochód lekki ratowniczo gaśniczy z funkcją ratownictwa drogowego.
 • Komenda Miejska PSP w Chorzowie zakupiła samochód operacyjny.

Zakupy zrealizowane przez KW PSP przy współudziale środków NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w KatowicachEdit

Zadanie "Zakup niezbędnego sprzętu wykorzystywanego przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej, w celu ograniczania emisji szkodliwych substancji do powietrza, występujących w postaci gazowej i aerozolowej, podczas poważnych awarii przemysłowych, katastrof chemicznych i ekologicznych oraz do walki z powodziami i usuwaniem ich skutków."Edit

 • pięć ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych z funkcją do ograniczania stref skażeń, wyposażone w sprzęt ochronny, ratowniczy i pomocniczy, zbiornik na wodę, zbiornik na środek pianotwórczy oraz agregat pompowy. Samochody wyposażone będą w podstawowy sprzęt i środki służące do ograniczania i likwidacji skażeń. Zakup uzupełnia posiadany stan dotychczasowy pojazdów tego typu, służących do działań w pierwszej fazie prowadzonych akcji ratowniczych, zapewniając dostarczenie na miejsce akcji ratowników oraz sprzętu i środków gaśniczych. Cztery samochody z układem jezdnym 6x6 zostaną zakupione dla komend w Częstochowie, Kłobucku, Dąbrowie Górniczej, natomiast dla komendy straży w Cieszynie zostanie zakupiony pojazd z napędem 4x4,
 • trzy średnie samochody ratowniczo-gaśnicze z funkcją do ograniczania stref, wyposażone w sprzęt ochronny, ratowniczy i pomocniczy, zbiornik na wodę, zbiornik na środek pianotwórczy oraz agregat pompowy. Samochody wyposażone będą w podstawowy sprzęt i środki służące do ograniczania i likwidacji skażeń. Uzupełnią posiadany stan dotychczas zakupionych pojazdów tego typu, służących do działania w pierwszej fazie prowadzonych akcji ratowniczych, zapewniając dostarczenie na miejsce akcji ratowników oraz podstawowego sprzętu i środków gaśniczych. Sprzęt stanowiący wyposażenie tych samochodów pozwala na efektywne działania ratownicze w ich wstępnej fazie oraz współdziałanie z jednostkami specjalistycznymi. Pojazdy zakupione dla komend w Chorzowie i Mysłowicach będą zbudowane na podwoziu szosowym, natomiast dla Sosnowca ze względu przewidywaną eksploatację w trudnym terenie na podwoziu uterenowionym,
 • trzy lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze z funkcją do ratownictwa ekologicznego i chemicznego w obrębie dróg, wyposażone będą m.in. w zbiornik na wodę oraz w wysokociśnieniową pompę , a także sprzęt i urządzenia do likwidacji skutków wypadków drogowych i zagrożeń wynikających przy tego typu zdarzeniach. Samochody przeznaczone do prowadzenia działań ratowniczych podczas wypadków drogowych zostaną zakupione dla komend w Żorach, Gliwicach i Rudzie Śląskiej,
 • dwa lekkie samochody ratownictwa ekologiczno-chemicznego wyposażone będą w sprzęt do oznaczania substancji niebezpiecznych i zasięgu stref skażeń oraz podstawowy sprzęt ratowniczy z tego zakresu . Sprzęt stanowiący wyposażenie tych samochodów pozwala na efektywne prowadzenie rozpoznania i określanie skażeń oraz zasięgu stref substancji niebezpiecznych. Pojazdy zostaną przekazane do komend w Pszczynie i Żywcu.
 • dwa samochody z ramą kontenerową samozaładowczą przystosowaną do przewozu kontenerów ze sprzętem ratownictwa ekologicznego i chemicznego i przeciwpowodziowego. Samochody zostały przekazane do komend w Pszczynie i Częstochowie,
 • jeden kontener ze sprzętem do zapobiegania i usuwania skutków powodzi typ KG-2 wyposażony w dwie łodzie z silnikami , folię do uszczelniania wałów , system zapór, worki i łopaty oraz agregat prądotwórczy zostanie przekazany do bazy kontenerowej w komendzie straży w Sosnowcu.
 • jeden kontener ze sprzętem ratownictwa ekologicznego wyposażony w 450 zapór napełnianych wodą z możliwością ich budowy do wysokości 65 cm i dwie pompy pływające do cieczy wraz z osprzętem i wężami zostanie przekazany do bazy kontenerowej w komendzie straży w Gliwicach.
 • jeden specjalistyczny pojazd do przewozu uczestników akcji ratowniczo — gaśniczych umożliwiający jednoczesny przewóz 18 ratowników ,którzy będą obsługiwać kontenery ze sprzętem ratowniczym. Pojazd zostanie w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
 • jeden samochód z wieżą wodną wyposażony w platformę z systemem umożliwiającym tworzenie kurtyn wodnych na wysokości i systemem dostarczania środka do tworzenia kurtyn wodnych przy pomocy węży pożarniczych . Pojazd zostanie przekazany do komendy w Piekarach Śląskich,
 • jeden uniwersalny specjalistyczny samochód do rozpoznawania i określania zagrożeń radiologicznych , biologicznych i chemicznych wyposażony w dozymetr do pomiaru promieniowania , urządzenie typu Trawel -IR do rozpoznania biologicznego, chromatograf i spektrometr masowy, eksplozymetry, , mierniki stężeń gazów, przyrządy do analizy jakości wody, sprzęt do pobierania próbek oraz sprzęt do wspomagania decyzji kierującego akcją(stacja meteorologiczna, GPS i komputer). Pojazd jest przeznaczony dla komendy w Katowicach.

Zadanie: "Zakup pojazdów, neutralizatorów, zmywaczy i sprzętu do organizacji wielkoobszarowych akcji ratownictwa chemicznego ekologicznego, drogowego i usuwania skutków powodzi na potrzeby jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego województwa śląskiego"Edit

 • dwa lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze z funkcją ratownictwa drogowego z napędem 4x2 , kabiną dla 6 członków załogi zbiornikiem na wodę i zbiornikiem na środek zmywający, autopompę, linie wężowe radiostację i zasysacz do tworzenia wodnych roztworów środków zmywających lub neutralizujących.Pojazdy zostaną zakupione dla komend w Myszkowie i Bytomiu.
 • osiem zapiecz działań straży pożarnych podczas wielkoobszarowych akcji ratownictwa chemicznego i ekologicznego oraz powodzi wyposażonych niezależne oświetlenie i ogrzewanie oraz sprzęt kwatermistrzowski . Zaplecza zostaną przekazane do komend w Częstochowie, Zabrzu, Wodzisławiu, Pszczynie, Bielsku Białej, Jaworznie, Zawierciu i Lublińcu.
 • jeden specjalny pojazd do mobilnego przewozu zmywaczy i neutralizatorów z kabiną dla kierowcy i dwóch strażaków i posiadający możliwość przewozu minimum jednej tony ładunku . Pojazd zostanie zakupiony dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach i będzie obsługiwał Wojewódzką Bazę Środków Chemicznych.
 • jeden kontener do przewozu zmywaczy i neutralizatorów o pojemności zbiornika około 12000 litrów zamontowany na ramie kontenerowej z możliwością szybkiego załadowania na samochód z ramą kontenerową samozaładowczą. Zakupiony kontener przekazany zostanie do Komendy w Gliwicach.
 • jedną pompę wraz z niezbędną armatura i osprzętem do przetłaczania i przepompowywania środków zmywających i neutralizatorów. Zakupiona pompa zostanie przekazana do komendy w Gliwicach.
 • jeden specjalny pojazd do przewozu zapleczy działań straży pożarnych podczas wielkoobszarowych akcji ratownictwa chemicznego , ekologicznego oraz powodzi na podwoziu 4x2 z kabiną dla kierowcy i dwóch strażaków przestrzenią ładunkową umożliwiającą przewóz minimum jednej tony ładunku. Pojazd zostanie przekazany do Komendy Miejskiej w Jaworznie.
 • 60 ton neutralizatorów, sorbentów i zmywaczy. Zakupione środki chemiczne zostaną umieszczone w Wojewódzkie Bazie Środków Chemicznych i stanowić będą zapas wojewódzki do natychmiastowego użycia w dowolnym miejscu. Decyzję o użyciu tych środków podejmie każdorazowo Wojewódzkie Stanowisko Kierowania w Katowicach na żądanie kierującego akcją ratowniczą.

Zadanie - Zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych z funkcją ratownictwa drogowego na potrzeby jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego województwa śląskiego.Edit

 • Zakup lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych z funkcją ratownictwa drogowego dla KM PSP w Bytomiu i KP PSP w Myszkowie. Parametry pojazdu: podwozie 4x2, moc silnika 125 KM, kabina dla 6 strażaków, zbiornik na wodę 1000 litrów, zbiornik na środek pianotwórczy, zmywacz lub neutralizator 100 litrów, autopompa wysokociśnieniowa napędzana silnikiem samochodu o wydajności 250 litrów/minutę, przy ciśnieniu 4 MPa, zasysacz do tworzenia wodnych roztworów środka pianotwórczego, zmywacza lub neutralizatora w zakresie stężeń 3-6%, dwie linie szybkiego natarcia na zwijadłach o długości 60 metrów każda, wyciągarka elektryczna o uciągu 3,5 t, radiotelefon MOTOROLA 360 o 256 kanałach, pracujący na częstotliwościach Państwowej Straży Pożarnej, z dodatkowym głośnikiem zewnętrznym.