FANDOM


Operowanie prądami gaśniczymiEdit

Aby skutecznie i bezpiecznie operować prądami gaśniczymi warto kierować się doświadczalnie i praktycznie wypracowanymi zasadami:

  • strumień kierujemy w miejsce najbardziej zagrożone, stwarzające możliwość rozszerzenia się pożaru
  • prąd należy kierować możliwie najbliżej od pożaru, stanowisko zaś powinno być umieszczone na równi lub wyżej niż płonący materiał
  • płonące powierzchnie pionowe gasi się w kierunku z góry na dół, w ten sposób do gaszenia dolnych parti ściany wykorzystujemy ściekającą wodę
  • nie wolno działać prądem wodnym na silnie ogrzane elementy konstrukcji nośnej budynku, aby nie spowodować zawalenia się konstrukcji
  • mocno rozgrzane elementy stalowe, betonowe, żelbetonowe należy schładzać stopniowo, najlepiej przy wykorzystaniu prądów kroplistych
  • materiały sypkie i rozproszone gasi się prądami rozproszonymi
  • aby uniknąć rozprzestrzeniania się pożaru przez otwory okienne i drzwiowe, należy podczas prowadzenia natarcia cały czas je osłaniać prądami wody
  • nie wolno kierować prądów gaśniczych na urządzenia i instalacje elektryczne przed odcięciem dopływu energii elektrycznej