FANDOM


Oznaczenia samochodów pożarniczych i specjalnychEdit

Pierwsza litera w skrócie określa rodzaj samochodu:

  • G - gaśniczy
  • S - specjalny

Druga litera oznacza ciężkość samochodu:

  • L - lekki (do 2,5-7,5 ton)
  • C - ciężki (powyżej 14 ton)

Brak oznaczenia - oznacza samochód średni (7,5-14 ton) (czasem oznaczany M) Następne litery określają w przypadku samochodów gaśniczych:

  • B - zbiornik na wodą
  • A - autopompa (pompa napędzana silnikiem samochodu)
  • M - motopompa (pompa napędzana własnym silnikiem)
  • Pr - zbiornik na proszek
  • Sn - zbiornik śniegowy [CO2]
  • Z - cysterna [m3]

Cyfry oznaczają:

  • pierwsza pojemność zbiornika w metrach sześciennych
  • druga wydajność autopompy w hl/min
  • druga wydajność motopompy w hl/min
    • przykład: GLBM 0,4/0,6 - oznacza samochód lekki gaśniczy ze zbiornikiem na wode o pojemności 400 l., autopompą o wydajności 600 l. na minutę,
    • przykład: GBA 2,5/16 - oznacza samochód średni gaśniczy ze zbiornikiem na wode o pojemności 2500 l., autopompą o wydajności 1600 l. na minutę,
    • przykład: GCBA 6/32 - oznacza samochód ciężki gaśniczy ze zbiornikiem na wode o pojemności 6000 l., autopompą o wydajności 3200 l. na minutę,

Samochody specjalne mają oznaczenia określające ich rodzaj:

  • D - drabina (cyfra określa długość w metrach);
  • H - podnośnik hydrauliczny (cyfra okresla długość w metrach);
  • Rd - ratownictwo drogowe;
  • Rt - ratownictwo techniczne;
  • Rch - ratownictwo chemiczne;
  • Dz - dźwig (cyfra określa udźwig w tonach);
  • Dł - dowodzenia i łączności;
  • W - wężowy;
  • Op - operacyjny;
  • Rw - ratownictwo wodne;
  • Rr - rozpoznawczo-ratowniczy
  • Rekol - ratownictwo ekologiczne;
  • Kn - kontenerowy
  • Kw - kwatermistrzowski
  • On - Oświetleniowy
  • San - sanitarny
  • Wys - wysokożciowy
  • Wt - z wyposażeniem warsztatowym
  • T - ze sprzętem do katastrof budowlanych i innych
  • P-gaz, P-dym - z urządzeniami przeciw gazowo – dymnymi