FANDOMSpecjalistyczne Grupy Ratownictwa Chemicznego i Ekologiczneo - wyposażenie normatywneEdit

Standard gotowości operacyjnej SGRChemEkoEdit

Poziom Gotowości AEdit

 • Dla poziomu gotowści A określa się zdolność do podjęcia działań ratowniczych przez conajmniej 3 ratowników chemicznych o minimalnych kwalifikacjach, wyposażonych w sprzęt o określonym standardzie, przy zachowaniu czasu niezwłocznego czasu alarmowania.
 • Obsada Poziomu gotowości C  powinna składać się conajmniej z 72 strażaków lub ratowników i dowódcy grupy, w tym conajmniej
  • 72 ratowników chemicznych;
  • 12 ratowników chemicznych z dodatkowym przeszkoleniem w zakresie CBRN  (zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i nuklearnych);
  • 12 ratowników chemicznych z dodatkowym przeszkoleniem w zakresie ochrony radiologicznej;
  • 12 ratowników chemicznych z dodatkowym przeszkoleniem w zakresie transportu i magazynowania towarów niebezpiecznych oraz konstrukcji opakowań;
  • 72 ratowników chemicznych z uprawnieniami z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy;
  • 18 ratowników chemicznych z uprawnieniami do obsługi pojazdów samochodowych i sprzętu specjalistycznego  stanowiących wyposażenie grupy;
 • Powina być zorganizowana tak, aby obsada zapewniała co najmniej 12 strażaków lub ratowników w tym:
  • 3 ratowników chemicznych;
  • 1 ratownik chemiczny z dodatkowym przeszkoleniem w zakresie materiałów wybuchowych;
  • 1 ratownik chemiczny z dodatkowym przeszkoleniem w zakresie CBRN  (zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i nuklearnych);
  • 1 ratownik chemiczny z dodatkowym przeszkoleniem w zakresie transportu i magazynowania towarów niebezpiecznych oraz konstrukcji opakowań;
  • 2 ratowników chemicznych z uprawnieniami z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy;
  • 1 ratownik chemiczny z uprawnieniami do obsługi pojazdów samochodowych i sprzętu specjalistycznego  stanowiących wyposażenie grupy;


Poziom Gotowości BEdit

 • Dla poziomu gotowści B określa się zdolność do podjęcia działań ratowniczych przez conajmniej 8 ratowników chemicznych o minimalnych kwalifikacjach, wyposażonych w sprzęt o określonym standardzie, w czasie jednej godziny, przy zachowaniu czasu niezwłocznego czasu alarmowania.
 • Obsada Poziomu gotowości B  powinna składać się conajmniej z 48 strażaków lub ratowników i dowódcy grupy, w tym conajmniej
  • 48 ratowników chemicznych;
  • 12 ratowników chemicznych z dodatkowym przeszkoleniem w zakresie CBRN  (zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i nuklearnych);
  • 12 ratowników chemicznych z dodatkowym przeszkoleniem w zakresie materiałów wybuchowych;
  • 12 ratowników chemicznych z dodatkowym przeszkoleniem w zakresie ochrony radiologicznej;
  • 12 ratowników chemicznych z dodatkowym przeszkoleniem w zakresie transportu i magazynowania towarów niebezpiecznych oraz konstrukcji opakowań;
  • 48 ratowników chemicznych z uprawnieniami z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy;
  • 18 ratowników chemicznych z uprawnieniami do obsługi pojazdów samochodowych i sprzętu specjalistycznego  stanowiących wyposażenie grupy;
 • Powina być zorganizowana tak, aby obsada zapewniała co najmniej 8 strażaków lub ratowników w tym:
  • 8 ratowników chemicznych;
  • 2 ratowników chemicznych z dodatkowym przeszkoleniem w zakresie CBRN  (zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i nuklearnych);
  • 2 ratowników chemicznych z dodatkowym przeszkoleniem w zakresie ochrony radiologicznej;
  • 2 ratowników chemicznych z dodatkowym przeszkoleniem w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych;
  • 2 ratowników chemicznych z dodatkowym przeszkoleniem w zakresie transportu i magazynowania towarów niebezpiecznych oraz konstrukcji opakowań;
  • 2 ratowników chemicznych z dodatkowym przeszkoleniem w zakresie materiałów wybuchowych;
  • 8 ratowników chemicznych z uprawnieniami z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy;
  • 3 ratowników chemicznych z uprawnieniami do obsługi pojazdów samochodowych i sprzętu specjalistycznego  stanowiących wyposażenie grupy;

Poziom Gotowości CEdit

 • Dla poziomu gotowści C określa się zdolność do podjęcia działań ratowniczych przez conajmniej 12 ratowników chemicznych o minimalnych kwalifikacjach, wyposażonych w sprzęt o określonym standardzie, przy zachowaniu czasu alarmowania nie dłuższym niż 30 minut.
 • Obsada Poziomu gotowości B  powinna składać się conajmniej z 48 strażaków lub ratowników i dowódcy grupy, w tym conajmniej
  • 48 ratowników chemicznych;
  • 12 ratowników chemicznych z dodatkowym przeszkoleniem w zakresie CBRN  (zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i nuklearnych);
  • 12 ratowników chemicznych z dodatkowym przeszkoleniem w zakresie materiałów wybuchowych;
  • 12 ratowników chemicznych z dodatkowym przeszkoleniem w zakresie ochrony radiologicznej;
  • 12 ratowników chemicznych z dodatkowym przeszkoleniem w zakresie transportu i magazynowania towarów niebezpiecznych oraz konstrukcji opakowań;
  • 48 ratowników chemicznych z uprawnieniami z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy;
  • 18 ratowników chemicznych z uprawnieniami do obsługi pojazdów samochodowych i sprzętu specjalistycznego  stanowiących wyposażenie grupy;
 • Powina być zorganizowana tak, aby obsada zapewniała co najmniej 12 strażaków lub ratowników w tym:
  • 12 ratowników chemicznych;
  • 2 ratowników chemicznych z dodatkowym przeszkoleniem w zakresie CBRN  (zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i nuklearnych);
  • 2 ratowników chemicznych z dodatkowym przeszkoleniem w zakresie ochrony radiologicznej;
  • 2 ratowników chemicznych z dodatkowym przeszkoleniem w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych;
  • 2 ratowników chemicznych z dodatkowym przeszkoleniem w zakresie transportu i magazynowania towarów niebezpiecznych oraz konstrukcji opakowań;
  • 2 ratowników chemicznych z dodatkowym przeszkoleniem w zakresie materiałów wybuchowych;
  • 12 ratowników chemicznych z uprawnieniami z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy;
  • 3 ratowników chemicznych z uprawnieniami do obsługi pojazdów samochodowych i sprzętu specjalistycznego  stanowiących wyposażenie grupy;