FANDOM


Standard wyposażenia kontenera pożarniczego - kontener przeciwpowodziowy z pompami do wody zanieczyszczonej typu KPpPmEdit

WstępEdit

Poniższy standard wyposażenia stanowi wykaz wymaganego wyposażenia kontenera wężowego, wyposażonego w węże tłoczne do budowy długich linii zasilających.
Dopuszcza się również, ze względu na specyficzne zagrożenia, występujące na obszarze chronionym jednostki użytkującej, wyposażenie kontenera w dodatkowy sprzęt. Doposażenie kontenera może się odbyć w ramach przewidzianej rezerwy masy na dodatkowe obciążenie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ergonomii rozmieszczania wyposażenia określonych w stosownych przepisach i normach.

Klasyfikacja i oznaczenie samochodu
Edit

Kontener musi spełniać wymagania przepisów krajowych dla kontenerów pożarniczych (Dz. U Nr 85 z 2010 r., poz. 553, Załącznik pkt. 4.3.4.4). Kontenera nie klasyfikuje się wg normy PN-EN 1846-1.

Konstrukcja oznaczenia do celów wewnętrznych PSP
Edit

  • KW

WyposażenieEdit

Podany asortyment i ilości należy traktować, jako minimalne chyba, ze w tabeli podano inaczej. Jeżeli w tabeli nie podano ilości - chodzi o 1 sztukę lub 1 komplet.
UWAGA - Do pozycji oznaczonych * (gwiazdką) pod tabelami podano uwagi z numerem pozycji, do której się odnoszą.

Wyposażenie ratownicze
Edit

Grupa 1 - wyposażenie indywidualne i środki ochrony indywidualnejEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
1 Kalosze do brodzenia wysokie (spodnie wodery) para 2

Grupa 3 - armatura i osprzęt pożarniczyEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
2 Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-20-ŁA szt. 10
3 Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-110-20-ŁA szt. 150
4 Przełącznik 75/52 szt. 4
5 Zbieracz 2x75/110 szt. 2
6 Klucz do łączników szt. 4
7 Mostek przejazdowy do węży 110 szt. 6

Grupa 5 - narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt dla straży pożarnejEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
8 Piła do drewna szt. 1
9 Zbiornik składany na wodę o pojemności 3000 dm3 szt. 1
10 Topór strażacki ciężki szt. 1
11 Bosak ciężki szt. 1
12 Łom szt. 1
13 Siekiera szt. 1
14 Szpadel szt. 1
15 Łopata szt. 1

Grupa 10 - osprzęt pomocniczyEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
16 Zestaw naprawczy do węży kpl. 1
17 Zacisk śrubowy do blokowania wypływu wody z węży szt. 2
18 Mechaniczna zwijarka węży w krąg kpl. 1
W przypadku wyszczególnienia wyposażenia bez podania wartości parametrów charakterystycznych, rodzaj parametrów i wartości graniczne, a także typ urządzenia ustala użytkownik, zależnie od własnych potrzeb. Jeżeli nie podano w tabeli lub w uwagach do niej, ukompletowania zestawu lub akcesoriów, to ukompletowanie ustala użytkownik.