FANDOM


Standard wyposażenia samochodu specjalnego ratownictwa technicznego SCRtEdit

WstępEdit

Poniższy standard wyposażenia stanowi wykaz wymaganego wyposażenia samochodu w ilości minimalnej dla zapewnienia jego podstawowej funkcjonalności, jako ciężkiego samochodu specjalnego, o jak najszerszym spektrum podejmowanych czynności ratowniczych z zakresu ratownictwa technicznego, będąc również środkiem transportu 3-osobowe zastępu. Standard ten nie dotyczy ciężkiego samochodu ratownictwa technicznego, przeznaczonego do usuwania skutków wypadków drogowych z udziałem samochodów ciężarowych i ich odholowywania.
Dopuszcza się również wyposażenie samochodu w dodatkowe urządzenia i narzędzia ratownicze, ze względu na specyficzne zagrożenia, występujące na obszarze chronionym jednostki użytkującej. Doposażenie samochodu może się odbyć w ramach przewidzianej rezerwy masy na dodatkowe obciążenie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ergonomii rozmieszczania wyposażenia określonych w stosownych przepisach i normach.

Klasyfikacja i oznaczenie samochodu
Edit

Samochód klasyfikowany jest, jako samochód ratownictwa technicznego (pkt. 2.2.6 PN-EN 1846-1:2011).

Konstrukcja oznaczenia do celów wewnętrznych PSP
Edit

 • SCRt

Wyposażenie samochoduEdit

Podany asortyment i ilości należy traktować, jako minimalne chyba, ze w tabeli podano inaczej. Jeżeli w tabeli nie podano ilości - chodzi o 1 sztukę lub 1 komplet. Wyposażenie należy rozmieścić w przedziale sprzętowym. Dopuszcza się umieścić część wyposażenia w kabinie załogi, pod warunkiem zachowania szczególnej staranności jego mocowania. W przypadku wyszczególnienia wyposażenia bez podania typu i parametrów charakterystycznych, typ, rodzaj parametrów i wartości graniczne ustała użytkownik, zależnie od własnych potrzeb.
UWAGA - Do pozycji oznaczonych * (gwiazdką) pod tabelami podano uwagi z numerem pozycji, do której się odnoszą.

Wyposażenie zamontowane na stałeEdit

L.p.

Nazwa wyposażenia

J.m.

Ilość, wielkość, typ

1

Ilość miejsc dla załogi

szt.

3

2

Generator prądotwórczy o mocy w zakresie 18-20 kW

kpl.

1

3

Maszt oświetleniowy z reflektorami (minimalna wysokość . i łączna wielkość strumienia świetlnego reflektorów)

m/lm

5/300 000

4

Wciągarka linowa hydrauliczna o sile uciągu min. 80 kN . i długości roboczej (wysuniętej) liny min. 40 m

kpl.

1

5

Żuraw hydrauliczny o momencie udźwigu min. 120 kNm i maksymalnym wysięgu co najmniej 7 m

kpl.

1

6

Radiotelefon przewoźny w kabinie kierowcy, dopuszczony do stosowania w sieci radiowej PSP

szt.

1

Grupa 1 - wyposażenie indywidualne i środki ochrony indywidualnejEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ

7

Aparat powietrzny butlowy na sprężone powietrze z maską i sygnalizatorem bezruchu* kpl. 3

8

Szelki ratownicze szt. 2

9

Spodnie pilarza z ochroną przed przecięciem para 2

10

Lekkie ubranie ochronne chemicznie odporne szt. 2

11

Rękawice ochronne chemicznie odporne para 2

12

Kalosze wysokie chemicznie odporne para 2

13

Okulary (gogle) ochronne szt. 6

14

Rękawice robocze para 6

15

Kalosze do brodzenia, wysokie lub biodrowe para 2

Grupa 4 - sprzęt ratowniczy dla straży pożarnejEdit

L.p.  Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ

16

Drabina nasadkowa (przęsło) szt. 4

17

Drabina słupkowa szt. 2

18

Platforma ratownicza do prac na małych wysokościach szt. 1

19

Linka strażacka ratownicza szt. 4

Grupa 5 - narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt dla straży pożarnejEdit

L.p.  Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ

20

Nozyco-rozpieracz kombi typu CK o zdolności cięcia G z akcesoriami (2 zamki łańcuchowe, 2 łańcuchy z hakami) kpl. 1

21

Nozyco-rozpieracz kombi typu BK o zdolności cięcia F zintegrowany z pompą zasilającą szt. 1

22

Rozpieracz typu BS z akcesoriami (2 zamki łańcuchowe, 2 łańcuchy z hakami, końcówka do cięcia blach) kpl. 1

23

Rozpieracz typu CS z akcesoriami (2 zamki łańcuchowe, 2 łańcuchy z hakami) kpl. 1

24

Nożyce typu BC o zdolności cięcia G szt. 1

25

Nożyce typu CC o zdolności cięcia H szt. 1

26

Cylinder rozpierający typu min. R120/250 z zestawem końcówek wymiennych (2 krzyżowe, 1 klinowa, 1 stożkowa, 1 przedłużka o długości min. 150 mm) k2pl. 2

27

Cylinder rozpierający typu min. R120/450 z zestawem końcówek wymiennych (2 krzyżowe, 1 klinowa, 1 stożkowa) kpl. 2

28

Cylinder rozpierający typu min. R120/700 z zestawem końcówek wymiennych (2 krzyżowe, 1 klinowa, 1 stożkowa) kpl. 2

29

Cylinder rozpierający teleskopowy (wielotłokowy) o maksymalnej sile rozpierającej min. 200 kN i skoku całkowity min. 350 mm kpl. 1

30

Cylinder rozpierający teleskopowy (wielotłokowy) o maksymalnej sile rozpierającej min. 200 kN i skoku całkowity min. 600 mm kpl. 1

31

Wspornik kątowy do cylindrów rozpierających szt. 2

32

Agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy ATO* szt. 2

33

Agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy min. STO o masie do 20 kg szt. 1

34

Pompa ręczna do narzędzi hydraulicznych szt. 3*

35

Zestaw węży hydraulicznych o długości min. 5 m kpl. 5*

36

Zestaw węży hydraulicznych o długości min. 15 m na zwijadle* kpl. 4

37

Przecinacz do pedałów z pompą ręczną i zestawem węży* kpl. 1

38

Przecinacz do prętów, lin i kabli z pompą ręczną i zestawem węży* kpl. 1

39

Klin hydrauliczny z pompą ręczną i zestawem węży* kpl. 1

40

Przecinacz do nakrętek z pompą ręczną i zestawem węzy* kpl. 1

41

Podnośnik stopowy hydrauliczny o nośności min. 100 kN z pompą ręczną i zestawem węży* kpl. 2

42

Podnośnik hydrauliczny o nośności min. 400 kN z pompą ręczną i zestawem węży* kpl. 2

43

Poduszka pneumatyczna do podnoszenia wysokociśnieniowa o nośności min. 50 kN szt. 2

44

Poduszka pneumatyczna do podnoszenia wysokociśnieniowa o nośności min. 150 kN szt. 2

45

Poduszka pneumatyczna do podnoszenia wysokociśnieniowa o nośności min. 300 kN szt. 2

46

Poduszka pneumatyczna do podnoszenia wysokociśnieniowa o nośności min. 400 kN szt. 2

47

Poduszka pneumatyczna do podnoszenia wysokociśnieniowa o nośności min. 600 kN szt. 2

48

Osprzęt do zasilania poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych z butli sprężonego powietrza lub kompresora (możliwość napełniania min. dwóch poduszek jednocześnie) kpl. 2

49

Poduszka pneumatyczna do podnoszenia niskociśnieniowa o nośności min. 40 kN szt. 2

50

Poduszka pneumatyczna do podnoszenia niskociśnieniowa o nośności min. 80 kN

szt. 2

51

Osprzęt do zasilania poduszek pneumatycznych niskociśnieniowych z butli sprężonego powietrza lub kompresora (możliwość napełniania min. dwóch poduszek jednocześnie) kpl. 2

52

Butla na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych o pojemności min. 6 dm3 szt. 8

53

Pilarka łańcuchowa do drewna z prowadnicą minimum 370 mm o napędzie spalinowym wraz z zapasową prowadnicą i łańcuchem kpl. 1
54 Pilarka łańcuchowa do drewna z prowadnicą minimum 370 mm o napędzie elektrycznym wraz z zapasową prowadnicą i łańcuchem kpl. 1
55 Pilarka łańcuchowa do drewna z prowadnicą minimum 650 mm o napędzie spalinowym wraz z zapasową prowadnicą i łańcuchem kpl. 1
56 Pilarka ratownicza z łańcuchem wid iowym o napędzie spalinowym wraz z zapasową prowadnicą i łańcuchem kpl. 1
57 Piła tarczowa do stali i betonu o napędzie spalinowym wraz z zapasowymi tarczami ściernymi (do stali betonu i ratowniczymi - min. po 5 szt.) kpl. 1
58 Piła tarczowa do stali i betonu o napędzie elektrycznym wraz z zapasowymi tarczami ściernymi (stal, beton - min. po 5 szt.) i ratowniczymi (min. 5 szt.) kpl. 1
59 Piła tarczowa obwodowa do głębokiego cięcia betonu o napędzie spalinowym wraz z zapasową tarczą kpl. 1
60 Młot udarowo-obrotowy o napędzie spalinowym z zestawem końcówek kpl. 1
61 Młot udarowo-obrotowy o napędzie elektrycznym z zestawem końcówek kpl. 1
62 Wiertarka udarowa o napędzie elektrycznym z zestawem wierteł do stali i betonu kpl. 1
63 Szlifierka kątowa o napędzie elektrycznym z zestawem tarcz do cięcia betonu i stali (min. po 5 szt.) kpl. 1
64 Piła szablasta o napędzie elektrycznym z zestawem brzeszczotów do cięcia drewna i metalu (min. po 3 szt.) kpl. 1
65

Przecinarka plazmowa do metali wraz z akcesoriami i osprzętem do zasilania z butli sprężonego powietrza

kpl. 1
66 Uniwersalny palnik gazowy do rozgrzewania, lutowania i cięcia z zestawem końcówek oraz zapasową butlą z gazem roboczym kpl. 1
67 Wciągarka linowa mechaniczna o sile uciągu min. 40 kN wraz z akcesoriami kpl. 1
68 Wciągarka łańcuchowa mechaniczna o sile udźwigu min. 20 kN wraz z akcesoriami kpl. 1
69 Bosak ciężki szt. 1
70 Bosak lekki szt. 1
71 Bosak podręczny szt. 1
72 Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny) szt. 2
73 Nożyce do cięcia prętów o średnicy min. 15 mm szt. 1
74 Nożyce do cięcia prętów o średnicy min. 8 mm szt. 1
75 Młot 10 kg szt. 1
76 Młot 5 kg szt. 2
77 Siekiera 2 kg szt. 2
78 Siekiera 1 kg szt. 2
79 Klucz hydrauliczny typu „żaba" o regulowanym rozstawie w zakresie min. 0+50 mm szt. 2*
80 Szpadel szt. 3*
81 Łopata szt. 3*
82 Szufla szt. 2
83 Widły szt. 2
84 Kilof szt. 3*
85 Łom prosty szt. 2
86 Szczotka uliczna szeroka szt. 4
87 Szczotka do zamiatania z długim włosiem szt. 4
88 Zbijak do szyb hartowanych szt. 2
89 Nóż do pasów bezpieczeństwa szt. 1
90 Zestaw narzędzi ślusarskich* kpl. 1
91 Zestaw narzędzi ślusarskich w wykonaniu nieiskrzącym* kpl. 1
92 Podpora hydrauliczna lub pneumatyczna o nośności min. 90 kN i zakresie roboczym min. 1,2+2,7 m wraz z akcesoriami* kpl. 4
93 Podpora stabilizacyjna mechaniczna o nośności min. 20 kN i zakresie roboczym min. 0,61 m szt. 2
94 Podpora stabilizacyjna mechaniczna o nośności min. 20 kN i zakresie roboczym min. 1±1,7 m szt. 2
95 Podpora stabilizacyjna mechaniczna o nośności min. 20 kN i zakresie roboczym min. 13+3 m szt. 2
96 Zestaw klinów i podkładek do stabilizacji pojazdu* kpl. 2
97 Zestaw podkładów i belek drewnianych* kpl. 1
98 Zestaw szekli i pęt linowych do wciągarki* kpl. 1
99 Zestaw szekli, zawiesi linowych i łańcuchowych oraz zawiesi taśmowych i wężowych do żurawia* kpl. 1
100 Trawersa ładunkowa o nośności min. 1500 kg regulowana hydraulicznie wraz z akcesoriami* kpl. 1
101 Taśma napinająca (z tzw. grzechotką) dwuczęściowa o wytrzymałości min. 30 kN i długości min. 8 m szt. 4
102 Taśma napinająca (z tzw. grzechotką) dwuczęściowa o wytrzymałości min. 60 kN i długości min. 8 m szt. 4

Grupa 6 - podręczny sprzęt gaśniczyEdit

L.p.  Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
103 Gaśnica dla straży pożarnej o ilości środka min. 5 kg albo 6 dm3 szt. 2
104 Koc gaśniczy szt. 2

Grupa 7 - sorbenty i neutralizatoryEdit

L.p Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
105 Sorbent do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych kg 40
106 Dyspergent do zmywania zanieczyszczeń ropopochodnych (roztwór) dm3 20
107 Urządzenie ciśnieniowe do podawania dyspergentu szt. 1
108 Urządzenie do mechanicznego rozkładania sorbentu sypkiego szt. 1

Grupa 8 - sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności

L.p.  Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
109 Agregat prądotwórczy trójfazowy o mocy min. 8 kW o napędzie spalinowym (stopień ochrony IP 54) szt. 1
110 Przedłużacz elektryczny 230 V o długości min. 30 m na zwi jadle z rozdzielaczem (1111 f+1f+1f) - stopień ochrony IP 67 kpl. 2
111 Przedłużacz elektryczny 400/230V o długości min. 50 m na zwijadle z rozdzielaczem (3 f/3 f+lf+1 f) - stopień ochrony IP 67 kpl. 2
112 Trójfazowy przemiennik faz- stopień ochrony IP 67 szt. 1
113 Przenośny zestaw oświetleniowy na statywie z reflektorami o łącznej wielkości strumienia świetlnego 10 000 lm* kpl. 4
114 Latarka przeznaczona do pracy w strefie zagrożonej wybuchem z ładowarką kpl. 2
115 Lampa ostrzegawcza (żółta, migająca) szt. 4
116 Taśma ostrzegawcza (rolka) szt. 2
117 Stojak do taśmy ostrzegawczej z podstawką szt. 10
118 Stożek ostrzegawczy uliczny szt. 6
119 Zestaw znaków drogowych i tablic ostrzegawczych z podstawkami* kpl. 1
120 Tarcza sygnałowa do kierowania ruchem (lizak) szt. 2
121 Wykrywacz przewodów pod napięciem szt. 1
122 Lokalizator zbrojenia, rur, przewodów i pustek w betonie szt. 1
123 Lokalizator wycieków gazów i par wybuchowych szt. 1
124 Miernik wielogazowy do pomiaru stężenia min. 2 gazów toksycznych, tlenu i gazów wybuchowych szt. 1
125 Radiotelefon przenośny z ładowarką, zasilaną z instalacji samochodu kpl. 3

Grupa 9 - sprzęt ratownictwa medycznegoEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
126 Zestaw kwalifikowanej pierwszej pomocy PSP R1 (torba, deska ortopedyczna, zestaw szyn unieruchamiających) kpl. 1
127 Nosze podbierakow szt. 1
128 Nosze sanitarne składane szt. 2
129 Koc wełniany szt. 6
130 Parawan do zasłaniania ofiar wypadków szt. 1

Grupa 10 - osprzęt pomocniczyEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
131 Kanistry i pojemniki na paliwa i środki smarne do sprzętu silnikowego* kpl. 1
132 Narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych i elementów zużywających się podczas pracy* kpl. 1
133 Hol sztywny szt. 1
134 Linka holownicza stalowa szt. 1

Uwagi to tabeli:Edit

 • ad 7 - maski nie są wymagane, jeśli typ aparatów jest zgodny z maskami wyposażenia osobistego strażaków, jeśli sygnalizatory bezruchu są na wyposażeniu osobisty m strażaków nie są wymagane na wyposażeniu samochodu,
 • ad 32 - zaleca się aby jeden z agregatów miał napęd elektryczny,
 • ad 34-35 - w przypadku konieczności zasilania narzędzi z poz. 37, 38, 39, 40, 41 i 42 z dedykowanych pomp ilość można zmniejszyć o 1,
 • ad 36 - dopuszcza się zwi jadła zblokowane z agregatami zasilającymi do narzędzi hydraulicznych,
 • ad 37-42 - można pominąć pompę ręczną i zestaw węży jeśli możliwe jest zasilanie z pomp ręcznych Z poz. 34,
 • ad 79-81 - jedno z narzędzi musi być w wykonaniu nieiskrzącym,
 • ad 84 - jedno z narzędzi musi być w wykonaniu nieiskrzącym,
 • ad 90 - minimalny skład zestawu narzędzi:
  • 4 szt. śrubokrętów płaskich (szer. końcówki: 4, 6, 8, 10 mm),
  • 7 szt. śrubokrętów krzyżowych (typy: PH-1, PH-2, PH-3, PH-4, PZ-1, PZ-2, PZ-3),
  • 1 szt. szczypce uniwersalne tzw. kombinerki,
  • 1 szt. cęgi boczne lub czołowe,
  • 2 szt. kluczy nastawnych rolkowych tzw. francuz (rozstawy maks. do 25 i 35 mm),
  • 12 szt. kluczy płaskich (rozmiary: 8x10, 9x11, 12x14, 13x15, 14x17, 16x18, 17x19, 20x22, 21x23, 24x27, 26x28, 30x32),
  • 12 szt. kluczy oczkowych (rozmiary: 8x10, 9x11, 12x14, 13x15, 14x17, 16x18, 17x19, 20x22, 21x23, 24x27, 26x28, 30x32),
  • 7 szt. kluczy sześciokątnych tzw. imbus (rozmiary: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 nim),
  • 7 szt. kluczy typu TORX (rozmiary: T-10, T-15, T-20, T-25, T-30, T-40, T-50),
  • 2 szt. młotków ślusarskich (o wadze 1 i 2 kg),
  • 1 szt. przecinak,
 • ad 91 - minimalny skład zestawu narzędzi nieiskrzących:
  • 3 szt. śrubokrętów płaskich (szer. końcówki: 4, 6, 8 mm),
  • 3 szt. śrubokrętów krzyżowych (typy: PH-I, PH-2, PH-3,
  • 1 szt. szczypce uniwersalne tzw. kombinerki,
  • 1 szt. cęgi boczne lub czołowe,
  • 1 szt. kluczy nastawnych rolkowych tzw. francuz o rozstawie min. 20,
  • 9 szt. kluczy płaskich (rozmiary: 8x10, 13x15, 14x17, 16x18, 17x19, 20x22, 21x23, 24x27, 26x28),
  • 9 szt. kluczy oczkowych (rozmiary: 8x10, 13x15, 14x17, 16x18, 17x19, 20x22, 21x23, 24x27, 26x28),
  • 4 szt. kluczy sześciokątnych tzw. imbus (rozmiary: 5, 6, 8, 10, 12 nim),
  • 1 szt. młotek ślusarski Ikg,
  • 1 szt. przecinak,
 • ad 92 - zestaw akcesoriów powinien składać się z pomp zasilających hydraulicznych albo sterowników pneumatycznych do zasilania z butli sprężonego powietrza oraz przedłużek, końcówek wymiennych i podkładek (skład określa użytkownik),
 • ad 96 - zestaw powinien składać się co najmniej z: lx klin schodkowy, 4x klin ząbkowany (po 2 różnej szerokości), 6x podkładka (po 2 różnej grubości),
 • ad 97 - asortyment i ilości ustala odbiorca w zależności od połrzeb, podkłady i belki powinny być wykonane z twardego drewna, zaimpregnowane przed wpływem czynników atmosferycznych, końce belek powinny być zabezpieczone przed możliwością rozszczepienia,
 • ad 98 - asortyment i ilości ustala odbiorca w zależności od potrzeb, wytrzymałość powinna być dostosowana do maksymalnej siły uciągu wciągarki,
 • ad 99 - asortyment i ilości ustala odbiorca w zależności od potrzeb, wytrzymałość powinna być dostosowana do maksymalnej nośności żurawia,
 • ad 100 - zestaw akcesoriów powinien umożliwiać podnoszenie samochodów za koła lub na zawiesiach elastycznych oraz innych ładunków na zawiesiach linowych lub łańcuchowych,
 • ad 113 - zestaw powinien składać się minimum z:
  • 1 szt. statywu o wysokości min. 3 m,
  • 2 szt. reflektorów z przewodami zasilającymi,
  • 1 szt. przedłużacz 230 V/AC od dł. min 15 m z rozgałęziaczem (jeśli konieczny jest do pracy zestawu),
  • 1 szt. akumulator zasilający z gniazdami do zasilania reflektorów (jeśli konieczny jest do pracy zestawu)
 • ad 119 - zestaw powinien zawierać następujące znaki (oznaczenia zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym"):
  • A-15 „śliska jezdnia",
  • A-30 „inne niebezpieczeństwo",
  • A-34 „wypadek drogowy",
  • B-2 „zakaz wjazdu",
  • B-33 „ograniczenie prędkości do 20 km/h",
  • C-9 „nakaz jazdy z prawej strony",
  • C-10 nakaz jazdy z lewej strony" (znaki C-9 i C10 mogą być wykonane jako jeden znak obrotowy),
  • tablica „zakaz używania ognia otwartego" (wielkość identyczna jak znaków zakazu),
 • ad 131 - rodzaj i ilość dostosowana do asortymentu paliw i środków smarnych, przy zapewnieniu czasu pracy na min. 4 godziny,
 • ad 132 - zestaw narzędzi fabrycznie dołączonych do urządzeń.
W przypadku wyszczególnienia wyposażenia bez podania wartości parametrów charakterystycznych, rodzaj parametrów i wartości graniczne, a także typ urządzenia ustała użytkownik, zależnie od własnych potrzeb. Jeżeli nie podano w tabeli lub w uwagach do niej, ukompletowania zestawu lub akcesoriów, to ukompletowanie ustala użytkownik.

Na podstawie: Standard wyposażenia samochodu ratownictwa technicznego, Warszawa, 21 grudnia 2012