FANDOM


Standard wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego typoszeregu GCBA 4/24Edit

WstępEdit

Poniższy standard wyposażenia stanowi wykaz wymaganego wyposażenia samochodu w ilości minimalnej dla zapewnienia jego podstawowej funkcjonalności, jako ciężkiego samochodu pożarniczego, o jak najszerszym spektrum podejmowanych czynności ratowniczych podczas prowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych, będąc również środkiem transportu dla zastępu od 3 do 6 osób. Typoszereg obejmuje samochody ze zbiornikami wodnymi o pojemności od 4000 do 6000 dm3, wyposażonych w autopompy jednozakresowe niskiego ciśnienia lub autopompy dwuzakresowe, ze stopniami niskiego i wysokiego ciśnienia.
Dopuszcza się również, ze względu na specyficzne zagrożenia, występujące na obszarze chronionym jednostki użytkującej, wyposażenie samochodu w dodatkowe specjalne środki gaśnicze, układy i armaturę do podawania tych środków, inne agregaty gaśnicze oraz urządzenia i sprzęt ratowniczy. Doposażenie samochodu może się odbyć w ramach przewidzianej rezerwy masowej, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ergonomii rozmieszczania wyposażenia określonych w stosownych przepisach i normach.Klasyfikacja i oznaczenie samochodu

Klasyfikacja i oznaczenie samochodu
Edit

Samochód klasyfikowany jest, jako ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z pompą (pkt. 6.1.1 PN-EN 1846-1:2000).

Konstrukcja oznaczenia do celów wewnętrznych PSP
Edit

 • dla samochodu wyposażonego w autopompę -
  • GCBA <pzw>/<wna>{+wwa>}
 • dla samochodu wyposażonego dodatkowo w specjalne środki gaśnicze -
  • GCBA{<sg>} ‹pzw>/<wna>{+<wwa>}{/<isg>}
 • gdzie:
  • <sg> - dodatkowy specjalny środek gaśniczy, w przypadku braku nie oznacza się,
  • ‹pzw> - pojemność zbiornika na wodę gaśniczą, wyrażona w m3,
  • ‹wna> - nominalna wydajność autopompy przy ciśnieniu tłoczenia 8 bar, wyrażona w hl/min, <wwa> - nominalna wydajność autopompy przy ciśnieniu tłoczenia 40 bar, wyrażona w hl/min, łączy się z <wna> poprzez znak „+" (plus), w przypadku braku nie oznacza się,
  • <isg> - ilość dodatkowego specjalnego środka gaśniczego, wyrażona w kg lub m3 zależnie od stanu skupienia, oznacza się jeśli określono rodzaj środka.

Przykłady oznaczeńEdit

 • GCBA 5/32 ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem wodnym o pojemności 5000 dm3 z autopompą o nominalnej wydajności 3200 dm3/min przy ciśnieniu tłoczenia 8 bar
 • GCBAPr 4/24+4/750 ciężki samochód ratowniczo-gasniczy ze zbiornikiem wodnym o pojemności 4000 dm3 z autopompą o nominalnej wydaposci 2400 dm3/min przy ciśnieniu tłoczenia 8 bar i nominalnej wydajności 400 dm /min przy ciśnieniu tłoczenia 40 bar oraz agregatem proszkowym o masie proszku 750 kg

Wyposażenie samochoduEdit

Podany asortyment i ilości należy traktować, jako minimalne chyba, że w tabeli podano inaczej. Jeżeli w tabeli nie podano ilości — chodzi o 1 sztukę lub 1 komplet. Wyposażenie należy rozmieścić w przedziale sprzętowym. Dopuszcza się umieścić część wyposażenia w kabinie załogi, pod warunkiem zachowania szczególnej staranności jego mocowania. W przypadku wyszczególnienia wyposażenia bez podania typu i parametrów charakterystycznych, typ, rodzaj parametrów i wartości graniczne ustala użytkownik, zależnie od własnych potrzeb.
UWAGA - Do pozycji oznaczonych * (gwiazdką) pod tabelami podano uwagi z numerem pozycji, do której się odnoszą.

Wyposażenie zamontowane na stałeEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
1 Ilość miejsc dla załogi (dokładnie) szt. 3-6
2 Pompa pożarnicza wraz z układem wodno-pianowym (zakres dopuszczalnych typów) typ
 • A 24/8
 • A 32/8
 • A 40/8
 • A 50/8
3 Zbiornik na wodę do celów gaśniczych (zakres pojemności) dm3 4000-6000
4 Zbiornik na środek pianotwórczy (pojemność w stosunku do pojemności zbiornika wodnego) % 10
5 Urządzenie szybkiego natarcia typ niskociśn.*
6 Działko wodno-pianowe (zakres dopuszczalnych typów)* typ
 • DWP 16
 • DWP 24
 • DWP 32
 • DWP 40
7 Dozownik środka pianotwórczego wbudowany w układ wodno-pianowy o parametrach dostosowanych do parametrów pompy szt. 1
8 Maszt oświetleniowy z reflektorami o łącznej wielkości strumienia świetlnego Im 30 000
9 Radiotelefon przewoźny w kabinie kierowcy, dopuszczony do stosowania w sieci radio szt. 1
10 Zaczep holowniczy do holu sztywnego* szt. 2

Uwagi do tabeli:

 • ad 1 - dla samochodu przewidzianego do dysponowania w pierwszej kolejności wymagana jest ilość miejsc dla 6-osobowej załogi,
 • ad 2 - dopuszcza się autopompę dwuzakresową ze stopniem wysokiego ciśnienia,
 • ad 5 - w przypadku zastosowania pompy dwuzakresowej wymagane jest urządzenie wysokociśnieniowe a urządzenie niskociśnieniowe należy traktować, jako dodatkową opcję wyposażenia,
 • ad 6 - maksymalna wydajność działka nie większa niż nominalna wydajność autopompy,
 • ad 9 - radiotelefon powinien być wyposażony w dodatkowe urządzenie sterujące, umożliwiające co najmniej: włączanie, przełączanie kanałów, prowadzenie korespondencji głosowej na wybranym kanale, urządzenie powinno być umieszczone przy tablicy sterującej autopompą; dopuszcza się zastosowanie drugiego radiotelefonu przewoźnego przy tablicy sterującej autopompą o parametrach nie gorszych niż umieszczonego w kabinie kierowcy,
 • ad 10 - po jednym z przodu i tyłu samochodu, jeśli samochód przewidziany jest do holowania przyczep to należy z tyłu zamiast zaczepu zastosować urządzenie sprzęgające typu „hak-ucho" lub „sworzeń-ucho", kompatybilne z uchem dyszla przyczepy.

Wyposażenie ratownicze
Edit

Grupa 1 - wyposażenie indywidualne i środki ochrony indywidualnejEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
11 Aparat powietrzny butiowy na sprężone powietrze z maską i sygnalizatorem bezruchu* kpl. 3-6
12 Zapasowe butle do aparatu powietrznego* szt. 2-4
13 Ubranie specjalne chroniące przed promieniowaniem ciepinym i płomieniem typu 2 lub 3 szt. 2
14 Szelki ratownicze szt. 2
15 Spodnie pilarza z ochroną przed przecięciem para 1
16 Kalosze do brodzenia, wysokie lub biodrow para 2

Grupa 2 - pompy pożarniczeEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
17 Motopompa pływająca (co najmniej) typ MP 4/2
18 Pompa z napędem turbinowym szt. 1
19 Pompa strumieniowa (wysysacz) szt. 1

Grupa 3 - armatura i osprzęt pożarniczyEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
20 Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-20-ŁA szt. 10
21 Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-52-20-ŁA szt. 10
22 Pożarniczy wąż ssawny A lub B-110-2500-L* szt. 4*
23 Przełącznik 110/75 szt. 1
24 Przełącznik 75/52 szt. 2
25 Zbieracz 2x75/110 szt. 1
26 Rozdzielacz G-75/52-75-52 lub K-75/52-75-52 szt. 2
27 Smok ssawny 110 szt. 1
28

Zasysacz liniowy co najmniej typu Z-4 z wężykiem

kpl. 1
29 Urządzenie do wytworzenia zasłony wodnej ZW 75 szt. 2
30 Prądownica wodna PW 75 szt. 2
31 Prądownica wodna typu turbo PWT 52 szt. 2
32 Prądownica pianowa PP 4 szt. 2
33 Prądownica pianowa PP 8 szt. 1
34 Wytwornica pianowa WP 4-75 szt. 2
35 Działko wodno-pianowe DWP 16 (przenośne) szt. 1
36 Stojak hydrantowy 80 szt. 1
37 Klucz do hydrantów podziemnych szt. 1
38 Klucz do hydrantów nadziemnych szt. 1
39 Klucz do łączników szt. 4
40 Klucze do pokryw studzienek szt. 1
41 Pływak z zatrzaśnikiem szt. 1
42 Linka asekuracyjna do linii ssawnych szt. 1
43 Mostek przejazdowy szt. 2
44 Siodełko wężowe szt. 2

Grupa 4 - sprzęt ratowniczy dla straży pożarnejEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
45 Drabina wysuwana 2-przęsłowa o długości 10 m* szt. 1
46 Drabina nasadkowa (przęsło)* szt. 2 szt. 2*
47 Linka strażacka ratownicza szt. 2-4*

Grupa 5 - narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt dla straży pożarnejEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
48 Pilarka łańcuchowa do drewna z prowadnicą minimum 350 mm o napędzie spalinowym wraz z zapasową prowadnicą i łańcuchem kpl. 1
49 Piła tarczowa do stali i betonu o napędzie spalinowym wraz z zapasowymi tarczami ściernymi (stal, beton - min. po 3 szt.) i ratowniczymi (min. 1 szt.) kpl. 1
50 Topór strażacki szt. 1
51 Bosak cieżki
52 Bosak lekki szt. 1
53 Bosak podręczny szt. 1
54 Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny) szt. 1
55 Nożyce do cięcia prętów o średnicy minimum 10 mm szt. 1
56 Młot 5 kg szt. 1
57 Siekiera 2 kg szt. 1
58 Szpadel szt. 2
59 Łopata szt. 1
60 Szufla szt. 1
61 Widły szt. 1
62 Szczotka z włosiem sztywnym, szeroka szt.

Grupa 6 - podręczny sprzęt gaśniczyEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
63 Gaśnica dla straży pożarnej szt. 1
64 Koc gaśniczy szt. 1

Grupa 8 - przęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łącznościEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
65 Agregat prądotwórczy mocy min. 2,2 kW o napędzie spalinowym (stopień ochrony IP 54)* szt. 1
66 Przedłużacz elektryczny 230 V o długości min. 20 m na zwijadle z rozdzielaczem (1f/1f+1f+1f)* kpl. 1
67 Przedłużacz elektryczny 400/230V o długości min. 20 m na zwijadle z rozdzielaczem (3f/3f+lf+lf)* kpl. 1
68 Latarka przeznaczona do pracy w strefie zagrożonej wybuchem z ładowarką kpl. 2-4
69 Radiotelefon przenośny z ładowarką, zasilaną z instalacji samochodu kpl. 5

Grupa 9 - sprzęt ratownictwa medycznegoEdit

L.p. Nazwa wyposażenia        J.m. Ilość, wielkość, typ
70 Zestaw kwalifikowanej pierwszej pomocy PSP R1 (torba, deska ortopedyczna, zestaw szyn unieruchamiających) kpl. 1

Grupa 10 - osprzęt pomocniczyEdit

L.p. Nazwa wyposażenia    J.m. Ilość, wielkość, typ
71 Kanistry i pojemniki na paliwo i środki smarne do sprzętu silnikowego kpl. 1
72 Narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych i elementów zużywających się podczas pracy* kpl. 1
73 Hol sztywny szt. 1

Uwagi do tabeli:

 • ad 11 - maski nie są wymagane, jeśli typ aparatów jest zgodny z maskami wyposażenia osobistego strażaków, jeśli sygnalizatory bezruchu są na wyposażeniu osobistym strażaków nie są wymagane na wyposażeniu samochodu, ilość aparatów musi odpowiadać ilości osób załogi,
 • ad 12 - butle muszą być przystosowane do aparatów powietrznych będących na wyposażeniu samochodu, ilość zapasowych butli powinna zapewniać co najmniej jednokrotną wymianę dla 50% aparatów, dla samochodu przewidzianego do dysponowania w pierwszej kolejności należy przewidzieć zapas dla min. 4 aparatów, w przypadku zastosowania aparatów wielobutlowych należy odpowiednio zwiększyć ilość butli zapasowych,
 • ad 22 - dopuszcza się zamiennie 6 szt, pożarniczych węży ssawnych A lub B-110-1600-Ł,
 • ad 45 - nie jest wymagana na samochodzie II rzutu oraz w przypadku zastosowania takiej ilości przęseł drabin nasadkowych, która pozwala zestawić drabinę o długości min. 10 m,
 • ad 46 - dopuszcza się zastosowanie innego rodzaju drabinę przystawną o długości min, 3,5 m,
 • ad 47 - ilość linek powinna odpowiadać co najmniej 2/3 liczby osób w załodze,
 • ad 65 - w przypadku wyposażenia samochodu w odbiorniki prądu elektrycznego należy zwiększyć moc agregatu do wartości umożliwiającej jednoczesne zasilanie reflektorów na maszcie oświetleniowym i co najmniej jednego odbiornika, jednak nie mniej niż 3,6 kW,
 • ad 66 - nie jest wymagany, jeśli na wyposażeniu samochodu nie ma odbiorników prądu elektrycznego o napięciu 230 V/AC,
 • ad 67 - wymagane, jeśli zastosowano agregat prądotwórczy trójfazowy i na wyposażeniu samochodu znajdują się odbiorniki prądu elektrycznego 400 V/AC,
 • ad 68 - ilość latarek powinna odpowiadać co najmniej 2/3 liczby osób w załodze,
 • ad 69 - ilość radiotelefonów powinna odpowiadać liczbie osób w załodze bez kierowcy,
 • ad 71 - rodzaj i ilość dostosowana do asortymentu paliw i środków smarnych, przy zapewnieniu czasu pracy na min. 4 godziny,
 • ad 72 - zestaw narzędzi fabrycznie dołączonych do urządzeń, nie są wymagane, jeśli na wyposażeniu samochodu jest zestaw narzędzi ślusarskich.

Warianty wyposażeniowe.Edit

Przy rozmieszczaniu dodatkowego wyposażenia należy kierować się regułami podanymi w normie PN-EN 1846-2 i PN-EN 1846-3.

Funkcja gaszenia proszkiemEdit

Dodatkowe wyposażenie ratownicze:Edit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
73 Agregat proszkowy o masie proszku gaśniczego minimum 250 kg* kpl. 1
74 Urządzenie szybkiego natarcia do podawania proszku (wydatek masowy prądownicy) kg/s 2-5*

Uwagi do tabeli:

 • ad 73 - całkowita ilość proszku gaśniczego musi być wielokrotnością 250 kg,
 • ad 74 - dla masy proszku większej niż 750 kg parametry muszą być jak dla samochodu gaśniczego proszkowego.

Na podstawie: Standard wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego typoszeregu GCBA 4/24, Warszawa, 15 kwietnia 2011