FANDOM


Standard wyposażenia samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną typoszeregu SDEdit

WstępEdit

Poniższy standard wyposażenia stanowi wykaz wymaganego wyposażenia samochodu z drabiną mechaniczną. Samochód jest jednocześnie środkiem transportu dla zastępu 3-osobowego. Typoszereg obejmuje samochody z drabinami obrotowymi z ruchami kombinowanymi wg PN-EN 14043 o wysokości ratowniczej co najmniej 30 m.
Dopuszcza się również wyposażenie samochodu w dodatkową armaturę do podawania środków gaśniczych oraz specjalistyczny sprzęt ratowniczy. Doposażenie samochodu może się odbyć w ramach przewidzianej rezerwy masowej, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ergonomii rozmieszczania wyposażenia określonych w stosownych przepisach i normach.

Klasyfikacja i oznaczenie samochodu
Edit

Samochód klasyfikowany jest, jako samochód z drabiną mechaniczną (pkt. 6.2.1 PN-EN 1846-1:2000). W oznaczeniu do celów wewnętrznych PSP nie stosuje się wyróżnika określającego klasę samochodu w zależności od MMR.

Konstrukcja oznaczenia do celów wewnętrznych PSP
Edit

 • SD<wr>
 • gdzie:
  • <wr> - wysokość ratownicza wyrażona w m, mierzona od podłoża do ostatniego szczebla najwyższego przęsła drabiny całkowicie wysuniętej i ustawionej pod maksymalnym kątem do podłoża.

Przykłady oznaczeńEdit

 • SD 30 samochód z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej 30 m,
 • SD 37 samochód z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej 37 m,

Wyposażenie samochoduEdit

Podany asortyment i ilości należy traktować, jako minimalne chyba, ze w tabeli podano inaczej. Jeżeli w tabeli nie podano ilości - chodzi o 1 sztukę lub 1 komplet. Wyposażenie należy rozmieścić w przedziale sprzętowym. Dopuszcza się umieścić część wyposażenia w kabinie załogi, pod warunkiem zachowania szczególnej staranności jego mocowania. W przypadku wyszczególnienia wyposażenia bez podania typu i parametrów charakterystycznych, typ, rodzaj parametrów i wartości graniczne ustała użytkownik, zależnie od własnych potrzeb.
UWAGA - Do pozycji oznaczonych * (gwiazdką) pod tabelami podano uwagi z numerem pozycji, do której się odnoszą.

Wyposażenie zamontowane na stałeEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
1 Ilość miejsc dla załogi szt. 3
2 Zestaw przęseł drabiny rozsuwanych mechanicznie o wysokości ratowniczej min. 30m kpl. 1
3 Kosz ratowniczy o nośności dla min. 3 osób* szt. 1
4 Działko wodno-pianowe typu DWP-16* szt. 1
5 Radiotelefon przewoźny w kabinie kierowcy, dopuszczony do stosowania w sieci radiowej PSP* szt. 1

Uwagi do tabeli:

 • ad 3 - dopuszcza się demontowalny na czas jazdy,
 • ad 4 - dopuszcza się jako demontowalne,
 • ad 5 - radiotelefon powinien być wyposażony w dodatkowe urządzenie sterujące, umożliwiające co najmniej: włączanie, przełączanie kanałów, prowadzenie korespondencji głosowej na wybranym kanale, urządzenie powinno być umieszczone przy stanowisku operatora; dopuszcza się zastosowanie drugiego radiotelefonu przewoźnego przy stanowisku operatora o parametrach nie gorszych niż umieszczonego w kabinie kierowcy.

Wyposażenie ratownicze
Edit

Grupa 1 - wyposażenie indywidualne i środki ochrony indywidualnejEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
6 Aparat powietrzny butiowy na sprężone powietrze z maską i sygnalizatorem bezruchu* kpl. 3
7 Szelki ratownicze szt. 2

Grupa 3 - armatura i osprzęt pożarniczyEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
8 Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-20-ŁA szt. 2
9 Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-52-xx-ŁA* szt. 2
10 Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-52-20-ŁA* szt. 2
11 Przełącznik 75/52 szt. 2
12 Rozdzielacz G-75/52-75-52 lub K-75/52-75-52 szt. 1
13 Prądownica wodna typu turbo szt. 1
14 Klucz do łączników szt. 2

Grupa 4 - sprzęt ratowniczy dla straży pożarnejEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
15 Linka strażacka ratownicza szt. 2
16 Linkwy aparat ratowniczy szt. 1

Grupa 5 - narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt dla straży pożarnejEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
17 Pilarka łańcuchowa do drewna z prowadnicą minimum 370 mm o napędzie spalinowym wraz z zapasową prowadnicą i łańcuchem kpl. 1
18 Topór strażacki szt. 1
19 Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny) szt. 1
20 Nożyce do cięcia prętów o średnicy minimum 10 mm szt. 1
21 Siekiera 2 kg szt. 1
22 Szpadel szt. 1

Grupa 6 - podręczny sprzęt gaśniczyEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m.    Ilość, wielkość, typ
61 Gaśnica dla straży pożarnej szt. 1
62 Koc gaśniczy szt. 1

Grupa 8 - przęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łącznościEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
25 Agregat prądotwórczy mocy min. 2,2 kW o napędzie spalinowym (stopień ochrony IP 54)* szt. 1
26 Przedłużacz elektryczny 230 V o długości min. 20 m na zwijadle z rozdzielaczem (1f/1f+1f+1f)* kpl. 1
27 Latarka przeznaczona do pracy w strefie zagrożonej wybuchem z ładowarką kpl. 2
28 Reflektor przenośny o wielkości strumienia świetlnego min. 5000 lm z możliwością mocowania w koszu szt. 2
29 Radiotelefon przenośny z ładowarką, zasilaną z instalacji samochodu kpl. 2

 Grupa 9 - sprzęt ratownictwa medycznegoEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
30 Nosze przystosowane do mocowania w koszu* kpl. 1
31 Zestaw kwalifikowanej pierwszej pomocy PSP-R1* kpl. 1

Grupa 10 - osprzęt pomocniczyEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
32 Kanistry i pojemniki na paliwo i środki smarne do sprzętu silnikowego kpl. 1
33 Narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych i elementów zużywających się podczas pracy* kpl. 1
34 Podkłady pod podpory szt. 4
35 Linki odciągowe do drabiny szt. 2

Uwagi do tabeli:

 • ad 10 - maski nie są wymagane, jeśli typ aparatów jest zgodny z maskami wyposażenia osobistego strażaków, jeśli sygnalizatory bezruchu są na wyposażeniu osobistym strażaków nie są wymagane na wyposażeniu samochodu,
 • ad 9 - nie jest wymagany jeśli drabina wyposażona jest w pion wodny, „xx" oznacza długość jednego odcinka (nie mniejsza niż wysokość ratownicza),
 • ad 25 - w przypadku wyposażenia samochodu w odbiorniki prądu elektrycznego należy zwiększyć moc agregatu do wartości umożliwiającej jednoczesne zasilanie reflektorów w koszu i co najmniej jednego odbiornika, jednak nie mniej niż 3,6 kW,
 • ad 26 - nie jest wymagany, jeśli drabina jest wyposażona w stałą instalację elektryczną doprowadzającą prąd do kosza,
 • ad 30 - wymagane są jeśli kosz przystosowany jest do transportu noszy, komplet składa się z noszy oraz zestawu elementów do mocowania w koszu,
 • ad 31 - dopuszcza się na wyposażeniu tylko samą torbę od zestawu PSP-R1,
 • ad 32 - rodzaj i ilość dostosowana do asortymentu paliw i środków smarnych, przy zapewnieniu czasu pracy na min. 4 godziny,
 • ad 33 - zestaw narzędzi fabrycznie dołączonych do urządzeń, nie są wymagane, jeśli na wyposażeniu samochodu jest zestaw narzędzi ślusarskich.

Na podstawie: Standard wyposażenia samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną typoszeregu SD, Warszawa, 15 kwietnia 2011