FANDOM


Usuwanie szybEdit

Szyby w pojazdach usuwa się w celu lub przypadku:

 • przewietrzenia wnętrza
 • stworzenia dostępu do środka pojazdu
 • otwarcia zablokowanych drzwi, usuwania dachu i aby nie powodować dodatkowego zagrożenia dla uwięzionych


Szyby mogą być usuwane ręcznie (opuszczane korbką) lub elektrycznie (gdy działa elektryczny mechanizm opuszczania szyb), a także wyjmowane lub wybijane. Rozróżnia się szyby wykonane ze szkła hartowanego (pękają na maleńkie kawałki) lub laminowane.

Szyby łączone są z nadwoziem poprzez:

 • wklejanie i wtapianie na gorąco
 • klej (taśmę klejącą) umożliwiający wklejenie szyby bezpośrednio w karoserię
 • gumowe uszczelki
 • uszczelki z chromowaną krawędzią


Do usuwania szyb stosuje się następujące narzędzia:

 • wybijaki sprężynowe - do szyb hartowanych
 • specjalne noże i piły do szyb laminowanych
 • poduszki pneumatyczne do wypychania szyb
 • młotki, toporki, łomy lub tym podobne narzędzia rozbijające szkło
 • przyssawki, śrubokręty, noże lub dłuta
 • specjalne wybijaki i przecinaki do szyb samochodowych oferowane przez różne firmy


Czasem skuteczną metodą jest wypychanie szyb nogami od środka pojazdu.

Usuwanie szyb mocowanych uszczelkami. Podejmując się tego stosunkowo prostego zadania, najlepiej użyć przyssawki umieszczonej w rogu szyby lub przy jej krawędzi, tak aby uzyskać jak największy efekt przy wyciąganiu szyby z uszczelki. Jeśli laminowana szyba jest pęknięta, przyssawkę należy umieszczać na jak największym całym kawałku szkła. Aby uniknąć kołysania rozbitym pojazdem, należy nacinać uszczelkę w miarę wyciągania szyby. Najpierw za pomocą śrubokręta wyjmuje się chromowaną krawędź uszczelki, następnie należy przyłożyć nóż lub dłuto do szyby i przeciąć wzdłuż szyby około jednej trzeciej uszczelki. Gdy szyba jest obluzowana, można ją wypchnąć od środka lub podważyć śrubokrętem i wyjąć. Ponieważ wyciągane szyby mogą popękać, przed rozpoczęciem pracy trzeba poszkodowanych przykryć np. kocem, a najlepiej przezroczystą folią. Ratownik powinien pracować w rękawicach i okularach ochronnych.

Usuwanie wklejonych szyb przednich. Szyby wklejone stanowią poważny problem, gdy występuje konieczność ich usunięcia. Bardzo mocno wspierają konstrukcję pojazdu i może się zdarzyć, że nawet po przecięciu słupków podniesienie dachu bez usunięcia szyby będzie niemożliwe. Posługując się dużym śrubokrętem, należy obluzować i zdjąć plastikowe osłony zakrywające boczną i górną krawędź szyby. W niektórych modelach mogą wystąpić dodatkowo metalowe zatrzaski, je również trzeba usunąć.

Do laminowanej szyby mocuje się przyssawkę, a w środkowa część górnego spojenia wprowadza nóż. Przeciąć należy aż do dolnego rogu. Operację powtarza się z drugiej strony pojazdu. Ostrze noża trzeba umieścić w jednej linii z krawędzią szyby i posłużyć się nim do przedziurawienia spoiny. Nóż obrócić, pochylić i dokonać cięcia. Posługując się przyssawką, odginamy szybę na maskę pojazdu. Spowoduje to zerwanie spoiny w dolnej części szyby. Przy odginaniu szyby konieczne jest zabezpieczenie ofiary i ratowników.

Jeśli zachodzi konieczność usunięcia tylnych szyb, można je całkowicie wyciąć. Jeśli nie ma na to czasu , szyby z hartowanego szkła pozostawia się i przecina nożycami przy przecinaniu słupków dachu. Można też je zbić i wypchnąć odłamki do wnętrza, po uprzednim zabezpieczeniu ofiar i ratowników.

Trzeba pamiętać, by przed wybijaniem szyb ostrzec ofiary, personel medyczny i innych ratowników, bowiem odłamki mogą kaleczyć, a szkło pękające wydaje głośny dźwięk.

Źródło:
- "Wypadki w komunikacji drogowej" - Maciej Schroeder, Fundacja EDURA 2002 r.