FANDOM


Wyposażenie "SLRt"Edit

Zestawienie i minimalny normatyw wyposażenia w sprzęt i środki techniczne do ratownictwa technicznego w zakresie specjalistycznych czynności ratowniczych - Wyposażenie SLRt.

L.p. Nazwa wyposażenia j.m. Ilość, typ, wielkość
1 Rozpieracz typu BS z akcesoriami (2 zamki łańcuchowe, 2 łańcuchy z hakami, końcówka do cięcia blach) kpl. 1
2 Nożyce typu BC o zdolności cięcia G szt. 1
3 Cylinder rozpierający typu min. R120/250 z zestawem końcówek wymiennych (2 krzyżowe, 1 klinowa, 1 stożkowa, 1 przedłużka o długości min. 150 mm) kpl. 1
4 Cylinder rozpierający typu min. R120/450 z zestawem końcówek wymiennych (2 krzyżowe, 1 klinowa, 1 stożkowa) kpl. 1
5 Wspornik kątowy do cylindrów rozpierających kpl. 1
6 Agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy ATO* szt. 1
7 Pompa ręczna do narzędzi hydraulicznych szt. 1
8 Zestaw węży hydraulicznych o długości min. 5 m kpl. 1
9 Zestaw węży hydraulicznych o długości min. 15 m na zwijadle* kpl. 2
10 Przecinacz do pedałów z pompą ręczną i zestawem węży kpl. 1
11 Podnośnik stopowy hydrauliczny o nośności min. 100 kN z pompą ręczną i zestawem węży* kpl. 1
12 Poduszka pneumatyczna do podnoszenia wysokociśnieniowa o nośności min. 50 kN szt. 1
13 Poduszka pneumatyczna do podnoszenia wysokociśnieniowa o nośności min. 150 kN szt. 1
14 Poduszka pneumatyczna do podnoszenia wysokociśnieniowa o nośności min. 300 kN szt. 1
15 Osprzęt do zasilania poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych z butli sprężonego powietrza lub kompresora (możliwość napełniania min. dwóch poduszek jednocześnie) kpl. 1
16 Butla na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych o pojemności min. 6 dm3 szt. 3
17 Pilarka łańcuchowa do drewna z prowadnicą minimum 370 mm o napędzie spalinowym wraz z zapasową prowadnicą i łańcuchem kpl. 1
18 Piła tarczowa do stali i betonu o napędzie spalinowym wraz z zapasowymi tarczami ściernymi (do stali betonu i ratowniczymi - min. po 2 szt.) kpl. 1
19 Nożyce do cięcia prętów o średnicy min. 5 mm szt. 1
20 Zbijak do szyb hartowanych szt. 1
21 Narzędzie do wycinania szyb klejonych szt. 1
22 Nóż do pasów bezpieczeństwa szt. 2
23 Zestaw klinów i podkładek do stabilizacji pojazdu kpl. 1
24 Zestaw szekli i pęt linowych do wciągarki* kpl. 1

Uwagi to tabeli:Edit

  • ad 9 - dopuszcza się zwijadła zblokowane z agregatami zasilającymi do narzędzi hydraulicznych,
  • ad 11 - można pominąć pompę ręczną i zestaw węży jeśli możliwe jest zasilanie z pomp ręcznych z poz. 6,
  • ad 24 - w przypadku gdy jednostka posiada na wyposażeniu wyciągarkę.