FANDOM


Wyposażenie sprzętowe dla ZRCHEMEdit

L.p Wyposażenie sprzętowe dla ZRChem Poziom A B C
1 Samochód rozpoznania chemicznego szt. 1 0 0
2 Reflektor ręczny (szperacz) zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu kpl. 1 0 0
3 Agregat prądotwórczy Moc max. 3 kW Moc nom. 2,8 kW kpl. 1 0 0
4 Przedłużacz min. 15 m do podłączania agregatu kpl. 1 0 0
5 Miernik promieniowania szt. 1 0 0
6 Dawkomierz szt. 2 0 0
7 Manipulator teleskopowy szt. 1 0 0
8 Eksplozymetr szt. 1 0 0
9 Tlenomierz szt. 1 0 0
10 Toksymetry 1 0 0
tlenek węgla szt. 1 0 0
siarkowodór szt. 1 0 0
amoniak szt. 1 0 0
chlor szt. 1 0 0
11 Rurki wskaźnikowe kpl. 1 0 0
12 Analizator ramanowski szt. 1 0 0
13 Przenośny detektor niebezpiecznych gazów i par niebezpiecznych (IMS) szt. 1 0 0
14 Przenośny detektor lotnych związków organicznych (LZO) oparty na czujniku fotojonizacyjnym PID szt. 1 0 0