FANDOMZakres TonalnyEdit

Zakres tonalny odwzorowuje nam poziom kontrastu (szczegółów) na zdjęciu i jest to pikseli od najciemniejszych (czerń) do najjaśniejszych (biel). Wcześniej opisane było korygowanie automatyczne (np. Shit+Control+L (Tony) w Photoshopie). Teraz nadszedł czas na ręczne korygowanie pozwalające jeszcze lepiej zapanować nad tonami kolorów. W Photoshopie włączamy w menu Obraz/Dopasowania/Poziomy (Image/Adjustments/Levels). Pojawia nam się wykres rozkładu tonów na zdjęciu. Wykres podobny jest do wykresu histogramu - idealny ma kształt trójkąta. Nasz ma zapewne inny kształt, ale nie o kształt nam chodzi. Pod wykresem znajdują się trzy trójkąty - skrajnie lewy to cienie, określa najciemniejszy punkt zdjęcia, środkowy to półcienie (gamma), a prawy do światła (najjaśniejszy punkt obrazu). Przesuwające lewy trójkąt w prawo ustawiamy punkt odwzorowania cieni, prawy trójkąt przesuwany w lewo ustawia nam światła, natomiast trójkątem środkowym ustawiamy odpowienio półcienie aby zdjęcie nie było zbyt ciemne lub zbyt jasne. Warto do tej korekcji otworzyć sobie okno Histogram i na bieżąco obserwować zmiany histogramu (wykresu rozkładu kolorów) w stosunku do zmian poziomów. Idealny histogram rozciąga się przez całą szerokość, jego środkowa część (reprezentująca dane o półcieniach), ma równomiernie rozłożone wierzchołki i doliny.

Tekst: Szymon Kot