FANDOM


Zawalenie się hali MTK - 28 stycznia 2006Edit

Do zawalenia się dachu Hali Wystawowej MTK, doszło w dniu 28 stycznia 2006r. około godziny 17. W tym czasie wewnątrz Hali znajdowali się ludzie (wystawcy i zwiedzający około 500-700 osób) uczestniczący w imprezie wystawowej gołębi pocztowych i zwierząt). W momencie zawalenia się dachu, część osób samodzielnie wydostała się na zewnątrz hali, pozostałe osoby zostały przygniecione przez konstrukcje stalowe dachu. Telefoniczne informacje o powstaniu zdarzenia wpłynęły do Stanowisk Kierowania PSP w Chorzowie i Katowicach około godziny 17:30.

Na miejsce zdarzenia skierowanych zostało w pierwszym rzucie z w/w jednostek PSP 10 zastępów gaśniczych i specjalnych. Po przybyciu na miejsce katastrofy ratownicy stwierdzili zawalenie się do wewnątrz dachu Hali Wystawowej na powierzchni około 15 tys. m2. Z uwagi na uwięzienie pod konstrukcją zawalonego dachu dużej ilości osób, podjęto działania zmierzające do ich uwolnienia oraz przekazano do WSKR w Katowicach informacje o konieczności skierowania do działań dodatkowych sił i środków (głównie zastępów ratownictwa technicznego, dźwigów, karetek pogotowia ratunkowego, radiowozów policji). Zadysponowane przez WSKR i stanowiska kierowania innych podmiotów ratowniczych siły i środki sukcesywnie przybywały na miejsce katastrofy.

Działania sił ratowniczych zaangażowanych w akcję ukierunkowane były w głównej mierze na:

 • PSP i OSP:
  • jak najszybszym dotarciu do uwięzionych osób znajdujących się pod zawaloną konstrukcją dachu,
   rozcinaniu i podnoszeniu elementów konstrukcji zawalonego dachu przy użyciu odpowiedniego sprzętu (piły do metalu, poduszki pneumatyczne, podnośniki hydrauliczne i mechaniczne oraz przecinarki plazmowej), w celu wydobycia w pierwszej kolejności wszystkich żywych osób,
  • udzielaniu pierwszej pomocy medycznej (z wykorzystaniem zestawów ratownictwa medycznego PSP R-1 i R-2),
  • transportowaniu rannych (na deskach ortopedycznych) do miejsca segregacji rannych, a następnie do karetek Pogotowia Ratunkowego,
  • organizacji oświetlenia terenu działań z wykorzystaniem stacjonarnych (samochodowych) i przenośnych zestawów oświetleniowych,
  • organizacji punktu przyjęcia sił i środków oraz miejsc segregacji rannych i udzielania pomocy medycznej,
  • organizacji zaplecza logistycznego oraz miejsc ewakuacji zwierząt uratowanych z katastrofy,
  • realizacji czynności poszukiwawczych i penetracyjnych z wykorzystaniem psów oraz specjalistycznych urządzeń (geofonów i kamer wziernikowych),
  • ewakuacji uratowanych zwierząt do wyznaczonych miejsc,
  • organizacji systemu łączności,
  • pomocy psychologicznej.,
 • Lekarze i ratownicy medyczni:
  • segregacji rannych,
  • koordynacji działań z zakresu ratownictwa medycznego,
  • udzielaniu pomocy medycznej (opatrywanie, usztywnianie kończyn, podawanie leków przeciwbólowych, itp.),
  • przekazywaniu zaopatrzonych rannych do transportu zespołom medycznym,
  • transporcie rannych do wyznaczonych wcześniej szpitali,
 • Ratownicy górnicy, górscy i inne podmioty ratownicze:
  • działaniach poszukiwawczych z wykorzystaniem psów ratowniczych,
  • czynnościach związanych z wydobyciem osób spod zawalonej konstrukcji (użyto łopat, kilofów, stempli i klinów),
  • zabezpieczeniu niestabilnych elementów konstrukcji,
 • Policja, Straż Miejska, Wojsko, Żandarmeria Wojskowa i inne podmioty:
  • zabezpieczeniu miejsca tragedii przed osobami postronnymi,
  • pomocy w transporcie rannych i zwłok,
  • identyfikacji zwłok,
  • zabezpieczeniu mienia osobistego należącego do ofiar tragedii,
  • kierowaniu ruchem drogowym, — pomocy psychologicznej.


Akcja ratowniczą kierował Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. W celu wypracowania metod i sposobów prowadzenia działań, decyzją kierującego działaniami ratowniczymi, powołany został sztab akcji, w którego skład weszli przedstawiciele służb ratowniczych uczestniczących w działaniach, wojewódzki konsultant medycyny ratunkowej, przedstawiciele nadzoru budowlanego, przedstawiciele Centrum Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przedstawiciele samorządu terytorialnego, przedstawiciele Wojewódzkiej Inspekcji Weterynaryjnej, przedstawiciele Prokuratury, przedstawiciele Sztabu Wojskowego, i przedstawiciele innych podmiotów.

Akcja zakończona została w dniu 29 lutego 2006 roku. W wyniku zawalenia się dachu hali śmierć poniosło 65 osób a około 156 osób zostało poszkodowanych.

W akcję ratowniczą zaangażowanych zostało:

 • 105 zastępów PSP, w tym 13 spoza województwa śląskiego (917 strażaków),
 • 3 zastępy OSP, w tym 1 spoza województwa śląskiego (18 strażaków),
 • 25 ratowników GOPR (w tym 5 lekarzy),
 • 105 ratowników górniczych (z Centralnej i Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego oraz Katowickiego Holdingu Węglowego),
 • 886 policjantów,
 • 146 żołnierzy Wojska Polskiego,
 • 171 żołnierzy Żandarmerii Wojskowej,
 • 60 zespołów ratownictwa medycznego (180 osób),
 • 70 funkcjonariuszy Straży Miejskiej z Katowic i Chorzowa.
 • 21 psów ratowniczych,