FANDOM


Zestawienie i minimalny normatyw wyposażenia w sprzęt, pojazdy i środki techniczne do ratownictwa chemicznego i ekologicznego w zakresie specjalistycznych czynności ratowniczychEdit

L.p. Nazwa Wyposażenia Jednostka miary Poziom gotowości
A B C

Wyposażenie w sprzęt, pojazdy i środki techniczne na potrzeby ratownictwa chemicznego i ekologicznegoEdit

1 Wyposażenie Poziom A B C
1.1 Samochód gaśniczy średni lub ciężki szt. 0 1 1
1.2 Samochód techniczny średni lub ciężki (opcjonalnie z hydraulicznym żurawiem HDS) szt. 0 0 1
1.3 Samochód techniczny lekki, średni lub ciężki szt. 0 1 0
1.4 Samochód ratownictwa chemicznego lekki, średni lub ciężki szt. 0 1 0
1.5 Samochód ratownictwa chemicznego średni lub ciężki szt. 0 0 1

Sprzęt oświetleniowyEdit

2 Sprzęt oświetleniowy Poziom A B C
2.1 Agregat prądotwórczy trójfazowy min. 20 kVA — wbudowany na stałe szt. 0 0 1
2.2 Agregat prądotwórczy trójfazowy min. 8 kVA przenośny szt. 0 1 1
2.3 Teleskopowy maszt oświetleniowy zamontowany na samochodzie z najaśnicami 2.3 (2x1000W) kpl. 0 1 1
2.4 Stojak przenośny z najaśnicami (2 x 500 W) i przewodami o długości 25 mb kpl. 0 2 2
2.5 Zwijadło z przewodami zasilającymi 400V i 230 V 150 mb + 150 mb 0 1 1
2.6 Rozdzielacz elektryczny (400V / 230 V) Ex szt. 0 0 1
2.7 Rozdzielacz elektryczny (400V / 230 V) szt. 0 1 1
2.8 Trójfazowy przemiennik faz w wykonaniu Ex szt. 0 1 1
2.9 Zestaw przewodów uziemiających z uchwytami o długości min. 5 m kpl. 0 1 1
2.10 Lampa kanałowa Ex szt. 0 1 1
2.11 Latarki z ładownicami szt. 0 4 8

Sprzęt ochronny ratownikówEdit

3 Sprzęt ochronny ratowników Poziom A B C
3.1 Ubranie gazoszczelne z aparatem powietrznym wewnątrznym szt. 0 8 12
3.2 Ubranie przeciwochlapaniowe szt. 0 8 12
3.3 Lekkie ubranie ochrony chemicznej szt. 0 12 24
3.4 Rękawice chemoodporne z opaskami uszczelniającymi par 0 16 24
3.5 Rękawice bawełniane par 0 16 24
3.6 Buty chemoodporne par 0 8 12
3.7 Okulary ochronne z szybą nie ulegającą zaparowaniu szt. 0 8 12
3.8 Aparat powietrzny nadciśnieniowy z maską panoramiczną szt. 0 8 12
3.9 Butla na sprężone powietrze zapasow szt. 0 8 12
3.10 Zestaw ratownictwa medycznego PSP R-2 szt. 0 1 1
3.11 Nosze koszowe szt. 0 1 1
3.12 Nosze płachtowe szt. 0 1 1
3.13 Środki higieny osobistej kpl. 0 1 1
3.14 Hełm i zestaw do łączności podhełmowej kpl. 0 8 12
3.15 Radiotelefon przenośny szt. 0 8 12
3.16 Kabina dekontaminacyjna szt. 0 1 1
3.17 Wentylator nadmuchowo- wyciągowy szt. 0 1 1
3.18 Spodnie kanałowe z bułami ochronnymi (wodery) par 0 4 6

Sprzęt do pompowania, przemieszczenia i zbierania substancji niebezpiecznychEdit

4 Sprzęt do pompowania, przemieszczenia i zbierania substancji niebezpiecznych Poziom A B C
4.1  Pompa do pompowania substancji agresywnych (Ex) o wydajności min. 300 dm3/min kpl. 0 1 1
4.2 Pompa do pompowania substancji palnych (Ex) o wydajności min. 300 dm3/min kpl. 0 0 1
4.3 Pompa do pompowania substancji palnych (Ex) o wydajności do 200 dm3/min kpl. 0 1 1
4.4

Pompa beczkowa z silnikiem w wykonaniu Ex

A) do ropopochodnych kpl. 0 1 1
B) do cieczy agresywnych kpl. 0 1 1
4.5 Odsysacz (odkurzacz) do cieczy i pyłów niebezpiecznych z oprzyrządowaniem kpl. 0 1 1
4.6 Armatura do pomp kpl. 0 1 1
4.7 Uniwersalne przyłącze do standardowych złącz kołnierzowyc kpl. 0 1 1
4.8 Myjka wysokociśnieniowa z funkcją podgrzewania wody szt. 0 1 1
4.9 Zbiorniki stalowe do przechowywania cieczy chemicznych o łącznej pojemności 1500l w tym jeden podciśnieniowy kpl. 0 1 1
4.10 Zbiorniki składane do przechowywania cieczy chemicznych o łącznej pojemności 6000l kpl. 0 0 1
4.11 Zestaw węży chemoodpornych do substancji niebezpiecznych:
do substancji agresywnych mb 0 30 30
do substancji ropopochodnych mb 0 30 30
4.12 Zestaw koszy ssawnych, wylewek, rur ssących, łączników, przejść kpl. 0 1 1
4.13 Zestaw przyłączy do cystern kolejowych i samochodowych kpl. 0 1 1
4.14 Rynny spustowe chemoodporne szt. 0 3 3
4.15 Klucz do łączników szt. 0 2 4
4.16 Uniwersalny klucz do beczek szt. 0 1 1
4.17 Plandeka do podwieszania pod cysterną szt. 0 1 2
4.18 Zestaw do pneumatycznego sterowania zaworami autocystern kpl. 0 0 1
4.19 Pojemniki z tworzywa sztucznego pojemności min 200l - wkładane jeden w drugi szt. 0 1 3
4.20 Zestaw kuwet i tac wykonanych ze stali szlachetnej kpl. 0 1 1

Sprzęt do zabezpieczenia terenu akcjiEdit

5

Sprzęt do zabezpieczenia terenu akcji

Poziom A B C
5.1 Lampa ostrzegawcza, błyskowa o kolorze żółtym szt. 0 2 2
5.2 Sprzęt do kierowania ruchem drogowym kpl. 0 1 1
5.3 Pachołki ostrzegawcze szt. 0 6 6
5.4 Taśma odgradzająca, biało -czerwona mb 0 500 500
5.5 Tyczka do taśmy odgradzającej kpl. 0 10 10
5.6 Znaki ostrzegawcze wraz ze stojakami szt. 0 3 3
5.7 Tuba głosowa min. 15W szt. 0 1 1

Sprzęt podręcznyEdit

6

Sprzęt podręczny

Poziom A B C
6.1 Zestaw kluczy oczkowych, płaskich, nasadowych kpl. 0 1 1
6.2 Zestaw narzędzi nieiskrzących w tym kluczy do łączników gwintowych i kołnierzowych kpl. 0 1 1
6.3 Zestaw narzędzi ślusarskich kpl. 0 1 1
6.4 Zestaw nieiskrzących narzędzi burzących kpl. 0 1 1
6.5 Zestaw sprzętu do sprzątania (szczotki z włosia kokosowego, łopaty, szufle itp.) kpl. 0 1 1

Sprzęt ratownictwa technicznegoEdit

7

Sprzęt ratownictwa technicznego

Poziom A B C
7.1  Hydrauliczny zestaw ratowniczy wraz z dodatkowymi akcesoriami/ pompa z napędem spalinowym dwunarzędziowa, pompa z napędem ręcznym bądź nożnym, nożyce, rozpieracz, rozpieracz kolumnowy, autonomiczny nożyco-rozpieracz kpl. 0 1 1
7.2 Zestaw pomocniczych narzędzi hydraulicznych / wyważacz drzwi, podnośnik stopowy, mininożyce, klin ratowniczy, zaciskacz do rur, przecinacz do prętów, przecinacz do nakrętek, rozpieracz do kołnierzy kpl. 0 1 1
7.3 Zestaw pneumatycznych poduszek podnoszących wysokociśnieniowych i niskociśnieniowych  kpl. 0 1 1
7.4 Pilarka do drewna szt, 0 1 1
7.5 Piła do cięcia stali i betonu z tarczami zapasowymi szt. 0 1 1
7.6 Zestaw elektronarzędzi szt. 0 1 1

Sprzęt pomiarowy i wskaźnikowyEdit

8

Sprzęt pomiarowy i wskaźnikowy

Poziom A B C
8.1 Zestaw wskaźników rurkowych z pompką kpl. 0 1 1
8.2 Detektor wielogazowy lub szt. 0 2 2
toksymetr (w zależności od obszaru chronionego) szt. 0 1 1
tlenek węgla szt. 0 1 1
siarkowodór szt. 0 1 1
eksplozymetr szt. 0 1 1
tlenomierz szt. 0 1 1
8.3 Detektor promieniowania radiacyjnego szt. 0 1 1
8.4 Przyrząd pomiarowy bądź zestaw pomiarowy na gazy bojowe kpl. 0 1 1
8.5 Sprzęt do pobierania próbek kpl. 0 1 1
8.6 Odczynniki np.: woda amoniakalna, kwas solny, woda destylowana kpl. 0 1 1
8.7 Wskaźniki np.: pasta wskazująca zawartość wody w oleju, zestaw pasków 8.7 wskaźnikowych pH, zestaw pasków wskaźnikowych do określania zawartości oleju w wodzie kpl. 0 1 1
8.8 Wiatromierz kpl. 0 1 1
8.9 GPS przewoźny bądź nasobny szt. 0 1 1
8.10 Kamera termowizyjna lub pirometr ze wskaźnikiem laserowym szt. 0 1 1
8.11 Kornputer przenośny z zainstalowanymi bazami danych szt. 0 1 1

Sprzęt uszczelniającyEdit

9

Sprzęt uszczelniający

Poziom A B C
9.1 Zestaw uszczelek teflonowych i z witonu kpl. 0 1 1
9.2 Druty ze stali szlachetnej o różnej średnicy kg 0 2 2
9.3 Obejm kpl. 0 1 1
9.4 Kliny i kołki do uszczelniania z drewna twardego, miękkiego, polipropylenu kpl. 0 1 1
9.5 Bandaż uszczelniający kpl. 0 1 1
9.6 Płyta uszczelniająca z pianki olejoodpornej szt. 0 1 1
9.7 Pakuły, sznury do uszczelniania, wełna ołowiana, czyściwo kpl. 0 1 1
9.8 Zestaw do zamykania studzienek ściekowych i kanalizacyjnych kpl. 0 1 1
9.9 Zestaw korków pneumatycznych zatykowych i korków przepływowych kpl. 0 1 1
9.10 Zestaw korków do tamowania wycieków z rur kpl. 0 1 1
9.11 Zestaw płaskich poduszek do uszczelniania pęknięć zbiorników i dużych powierzchni kpl. 0 1 1
9.12 Zestaw bandaży pneumatycznych do uszczelniania pęknięć rur kpl. 0 1 1
9.13 Worek do uszczelniania włazów i studzienek szt. 0 2 4
9.14 Płyta teflonowa, klinkierytowa, blacha kwasoodporna , guma olejoodporna kpl. 0 1 1
9.15 Pianki, silikony, pasły uszczelniające kpl. 0 1 1

 Sorbenty, neutralizatory, dyspergentEdit

10

Sorbenty, neutralizatory, dyspergent

Poziom A B C
10.1 Sorbent do substancji ropopochodnych kg 0 200 200
10.2 Sorbent uniwersalny kg 0 50 50
10.3 Dyspergent do cieczy ropopochodnych (koncentrat) l 0 25 25
10.4 Neutralizator do substancji kwaśnyc kg 0 50 50
10.5 Neutralizator do substancji zasadowych kg 0 50 50
10.6 Utleniacz (nadmanganian potasu) kg 0 1 1
10.7 Rozpylacz ciśnieniowy szt. 0 1 1
10.8 Środek sprobójczy kg 0 0,4 0,4
10.9 Worki foliowe szt. 0 50 50

Sprzęt do ograniczania wycieków substancji ropopochodnych na ciekach i akwenach, znajdujący się na terenie województwa do wykorzystania przez SGR CHEM-EKOEdit

11

Sprzęt do ograniczania wycieków substancji ropopochodnych na ciekach i akwenach, znajdujący się na terenie województwa do wykorzystania przez SGR CHEM-EKO

Poziom A B C
11.1 Separator olejowy szt. 0 0 1
11.2 Skimer kanałowy szt. 0 0 1
11.3 Skimer rzeczny szt. 0 0 1
11.4 Zapora elastyczna mb 0 0 200
11.5 Rękawy sorpcyjne mb 0 0 2200
11.6 Taśma sorpcyjna mb 0 0 200